Asianajotoimisto Bergman & Tuomela Ky

Asianajotoimisto Pekka Heino Ky on vuonna 1977 perustettu asianajotoimisto ja jatkossa toimimme nimellä Asianajotoimisto Bergman & Tuomela Ky. Toimistomme asianajajia ovat Pekka Heino, Aino Bergman ja Laura Tuomela.  Toimistomme palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Pekka Heino valittiin Kemin vuoden 2013 yrittäjäksi, lue uutinen.

 

Palvelut yksityishenkilöille:

  • perunkirjoitukset, perinnönjaot, avioerot ja ositukset, lasten huoltoa koskevat riidat
  • kauppakirjat, testamentit ja avioehtosopimukset sekä kaikki muut asiakirjat
  • asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riidat, työsuhderiidat, hevoskauppaan liittyvät oikeudelliset asiat
  • rikosprosessi, rikosilmoitusten laatiminen, asianomistajan ja vastaajan avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä

Varmistamme aina asiakkaamme oikeuden ilmaiseen oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan.


Palvelut yrityksille:

  • sopimukset ja sopimusriidat
  • vahingonkorvausasiat
  • yritystä ja sen henkilöstöä koskevat oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa


Hoidamme myös hallintoasiat (esimerkiksi verotusta ja asemakaavoitusta koskevat asiat)

 

Immigrants and asylum seekers / Maahanmuuttajat ja turvapaikan hakijat:

  • we will take care matters of related to asylum application and family reunion and related complaints 
  •  hoidamme myös turvapaikanhakemista ja perheiden yhdistämistä koskevat asiat sekä näihin liittyvät valitukset


Teitä palvelee:  

Pekka Heino                            Laura Tuomela              Aino Bergman
Asianajaja, varatuomari          Asianajaja                      Asianajaja
puh 0400 393 975                   puh 050 438 2938          Julkinen kaupanvahvistaja
                                                                                       puh 050 529 1090


Toimiston yhteystiedot:

Keskuspuistokatu 28, 94100 Kemi
puh 016 256 644, 050 529 1090
e-mail: asianajo[at]asianajobt.fi                  
                                                                                 

asianajotoimisto kemi, asianajotoimisto kemi tornio, asianajotoimisto pekka heino, asianajotoimisto bergman tuomela, asianajotoimisto bergman ja tuomela, asianajotoimisto bergman & tuomela, asianajaja pekka heino, asianajaja aino bergman, asianajaja laura tuomela, aino bergman, laura tuomela, pekka heino, asianajo, asianajaja, asianajaja kemi, asianajaja kemi tornio, julkinen kaupanvahvistaja, lakiasiat, juristi kemi, juristi kemi tornio, immigrants, asylum seekers, maahanmuuttajat, turvapaikan hakijat, ulkomaalaisasiat, perukirja, ositus, perinnönjako, lasten huolto, tapaamisoikeus, sopimusoikeus, riita-asiat, rikosasiat, rikosprosessi, kauppakirja, testamentti, avioehtosopimus, asuntokauppa, kiinteistökauppa, hevoskauppa, hevoskaupan juridiikka, hevoskauppa-asiat, hevoskauppariita, työsuhderiita, vahingonkorvaus, yhtiöoikeus, yritysjuridiikka, konkurssi, lakimies, lähestymiskielto